รวมประเพณีภาคเหนือ

หน้านี้เป็นหน้ารวมที่ผมสร้างไว้สำหรับเป็นช่องทางในการเยี่ยมชมเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีภาคเหนือเพื่อให้ง่ายต่อการที่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับประเพณีภาคเหนือได้ง่ายขึ้น ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับหน้านี้

- ประเพณีประจำปีของชาวเหนือ
- ประเพณีฮ้องขวัญหรือเฮียกขวัญ
- การกิ๋นแขก-ที่สันกำแพง
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวเหนือ
Share this Google+