ประเพณีไทย - วันมาฆบูชา ตอน การประกอบพิธีเวียนเทียน

ต่อจากบทความประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับ และหลังจากบทความนี้แล้วผมก็ว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับประเพณีภาคเหนือครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือ การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เริ่มกันเลยดีกว่าครับ

การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ แบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ
  • พิธีหลวง (หรือพระราชพิธี)
  • พิธีราษฎร์
  • พิธีสงฆ์
# การประกอบพระราชพิธี #
สำนักพระราชวัง จะมีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันมาฆบูชา ออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทุกปี โดยปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยพระองค์เอง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) แต่บางปีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน


# การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา สำหรับประชาชันทั่วไป #
หากเป็นสถานศึกษา ครูอาจารย์จะนำนักเรียนไปประกอบพิธีในวันมาฆบูชาที่วัด โดยบอกกำหนดนัดหมายที่แน่นอน รวมทั้งบอกวัดที่จะไปทำพิธี นักเรียนทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปยังสถานที่นัดหมาย ส่วนใหญ่จะจัดพิธีในตอนบ่ายหรือเย็น สำหรับประชาชนทั่วไป จะจัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ไปพร้อมกันที่วัด ในเวลาเย็นหรือค่ำ เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชา การประกอบพิธีส่วนใหญ่ จะกระทำกันที่โบสถ์เพราะหลังจากฟังโอวาทและสวดมนต์เสร็จแล้ว จะทำการเวียนเทียนรอบโบสถ์

ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับ 1 วันสำคัญของไทยนะครับ และสำหรับบทความต่อๆ ไป ผมก็จะมานำเสนอเนื้อหา ประเพณีไทย ของภาคเหนือ คือตอนนี้อยากเพิ่มหมวดหมู่เนื้อหาก่อนนะครับ ยังไงซะผมจะทำหน้ารวมเนื้อหาไว้ให้เพื่อง่ายในการศึกษาและติดตามบทความนะครับ สำหรับบทความนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
Share this Google+